Język łaciński z elementami kultury antycznej

Latin language with the elements of antique culture

2021Z

Kod przedmiotu25S1O-JLZEKAh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńNauka czytania i akcentowania. Łacińskie terminy gramatyczne. Materiał leksykalny. Gramatyka opisowa (składnia zdania łacińskiego i polskiego; czasowniki koniugacji I-IV w czasie teraźniejszym strony czynnej i biernej; czasownik posiłkowy i złożenia; rzeczowniki deklinacji I, II i III; przymiotniki I i II deklinacji; zaimki; przyimki; konstrukcja accusativus cum infinitivo). Tłumaczenie i analiza tekstów, sentencji, zwrotów i wyrażeń łacińskich. Elementy kultury antycznej (literatura, filozofia, życie codzienne, mitologia)
Opis wykładówIA:Nauka czytania i akcentowania. Łacińskie terminy gramatyczne. Materiał leksykalny. Gramatyka opisowa (składnia zdania łacińskiego i polskiego; czasowniki koniugacji I-IV w czasie teraźniejszym strony czynnej i biernej; czasownik posiłkowy i złożenia; rzeczowniki deklinacji I, II i III; przymiotniki I i II deklinacji; zaimki; przyimki; konstrukcja accusativus cum infinitivo). Tłumaczenie i analiza tekstów, sentencji, zwrotów i wyrażeń łacińskich. Elementy kultury antycznej (literatura, filozofia, życie codzienne, mitologia).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Czyżma, E. Roguszczak, Język łaciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi