Korespondencja sztuk

2023L

Kod przedmiotu25S1O-KORSZTh6
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówematyka: antyczna idea korespondencji sztuk; formuła Horacego „Ut pictura poesis”, wyrażająca pogląd o podobieństwie malarstwa i poezji; wspólnota sztuk w średniowieczu i renesansie; barok jako epoka syntezy sztuk; Cesare Ripa i jego Ikonologia; romantyczna idea korespondencji sztuk; Charles Baudelaire i korespondencja sztuk; twórczość Juliusza Słowackiego a sztuki plastyczne; związki malarstwa Jacka Malczewskiego z literaturą i muzyką; dążenie do jedności sztuk w czasach secesji; literackie i ikonograficzne obrazy śmierci; idea muzyczności literatury i literackości muzyki; poezja wizualna; literatura a film; adaptacje filmowe.,ĆWICZENIA:Tematyka: synteza sztuk, idea wzajemnego przenikania się literatury i malarstwa, literatury i muzyki, literatury i filmu, uwzględniająca m.in. zagadnienie współwystępowania elementów różnych sztuk w jednym dziele oraz wzajemne oddziaływanie poszczególnych dziedzin sztuki na siebie. Ćwiczenia analizują też relacje między literaturą a malarstwem w zakresie sposobów obrazowania, kreowania motywów i symboli. Omawiają ilustracje jako sposoby wizualizacji tekstów literackich.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Woronow Ilona, Romantyczna idea korespondencji sztuk. Stendhal, Hoffmann, Baudelaire, Norwid, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008 2) Brzoza Halina, Wielość sztuk – jedność sztuki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986, s. 10-39 3) Cieślikowska Teres i Janusz Sławiński (red.), Pogranicza i korespondencje sztuk. Studia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN, 1980, s. 49-64, 177 4) Siemaszko Piotr, Od akademizmu do ekspresjonizmu. Sugestie pikturalne w poezji polskiej końca XIX i początków XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007 5) Biała Alina, Literatura i malarstwo. Korespondencja sztuk, ParkEdukacja - Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010 6) Wysłouch Seweryna, Literatura a sztuki wizualne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi