Literatura dwudziestolecia międzywojennego

2023Z

Kod przedmiotu25S1O-LDMh5
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówwarunkowania społeczno-historyczne a nowy model życia literackiego w Polsce po 1918 roku. Pojęcie grupy literackiej. Rodzaje grup– przykłady. Miejsce grupy Skamandra w poezji dwudziestolecia międzywojennego. Ewolucja poezji Skamadrytów. Nowatorskość a tradycjonalizm. Tadeusz Peiper – teoretyk I Awangardy. Historia grupy. Twórczość Peipera. Dziedzictwo I Awangardy w poezji polskiej po roku 1945. Dwa bieguny polskiej poezji: poetyka Czesława Miłosza a poetyka Juliana Przybosia. Awangarda w latach trzydziestych. Pojęcie II Awangardy. Ośrodki – Wilno, Lublin, Warszawa. Katastrofizm w literaturze dwudziestolecia. Nurt regionalny w poezji dwudziestolecia. „Czartak” i „autentyści”. Międzywojenna literatura polsko-żydowska. Dominujące tendencje w prozie dwudziestolecia. Proza popularna. Rozwój reportażu. Grupa literacka „Przedmieście”. Nurt prozy awangardowej: St. I. Witkiewicz, B. Schulz, W. Gombrowicz. Gombrowicz jako prekursor egzystencjalizmu ateistycznego („Ferdydurke”). Gombrowicz wobec tradycji dwudziestolecia – na przykładzie „Dzienników”. Proza psychologiczna (M. Choromański, Z. Nałkowska, M. Kuncewiczowa). Dramat w dwudziestoleciu międzywojennym. Krytyka literacka w okresie dwudziestolecia międzywojennego.,ĆWICZENIA:Futuryzm. Fazy rozwoju futuryzmu w Polsce, we Włoszech i w Rosji. Program. Futuryzm a I Awangarda. I Awangarda. Program. Język poetycki. Twórczość poetycka Juliana Przybosia. Grupa wileńska „Żagary”. Program. „Żagary” a tzw. szkoła warszawska. Twórczość poetycka Czesława Miłosza („Trzy zimy”). Twórczość poetycka Józefa Czechowicza. Twórczość poetycka Skamandrytów. Kolokwium sprawdzające. „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. „Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza. Proza polityczna dwudziestolecia: J. KadenBandrowski („Generał Barcz”) Dramat awangardowy dwudziestolecia: S. I. Witkiewicz („Szewcy”). Dramat awangardowy dwudziestolecia: W. Gombrowicz („Iwona, księżniczka Burgunda”) Dramat realistyczny: J. Szaniawski („Most”)
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi