Literatura dla dzieci i młodzieży

Literature for Children and Young People

2023L

Kod przedmiotu25S1O-LDZIM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów ramach wykładów omówione zostaną główne tendencje rozwojowe i dokonania w zakresie poezji, baśni i prozy powieściowej dla dzieci i młodzieży oraz cechy tego typu twórczości uwarunkowane specyficznym jej adresatem. Podjęta zostanie także problematyka związana z rolą ilustracji w książce dziecięcej i młodzieżowej oraz zagadnienia związane z kryzysem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w dobie Internetu i telewizji. ,ĆWICZENIA:Na ćwiczeniach prezentowane są w wyborze dokonania rodzimej i obcej literatury dla dzieci i młodzieży, a prowadzona analiza zmierza do wydobycia ich charakterystycznych cech oraz sposobu realizacji funkcji poznawczych, wychowawczych i ludycznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Cieślikowski, "Literatura osobna", Warszawa, 1985, s. 9-21 2) A. Przecławska (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania", Warszaw, 1978, s. 28-40 3) J. Cieślikowski, "Antologia poezji dziecięcej" (w wyborze), Wrocław BN, 1980 4) A. Baluch (red.), "Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury", Warszawa, 1987, s. 73-89 5) J. Ługowska, "Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury", Wrocław, 1981, s. 13-30 6) J. Ługowska, "Powieść dla młodzieży, jej funkcje i miejsce w kulturze literackiej nastolatków", t. XII, "Litteraria", 1980 7) Tyszkowa M. (red.), "Sztuka dla najmłodszych", Poznań, 1977, s. 189-207 8) J. Papuzińska, B. Żurakowski (red.), "Wartości literatury dla dzieci i młodzieży", Warszawa, 1985, s. 107-120 9) P. Śliwiński, A. Regiewicz (red.), Świat po „Harrym Potterze”, Kraków, 2002 10) E. Chuchro, "Fan fiction - uwagi o twórczości literackiej i kulturze czytelniczej dzieci i młodzieży w sieci", w: „Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku”, Warszawa, 2008 11) G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając (red.), "Książka dziecięca 1990-2005: konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej", Warszawa, 2006, s. 152-162 12) G. Leszczyński, Wielkie małe książki. Lektury dzieci. I nie tylko, Poznań, 2015 13) I.Gralewicz-Wolny, B. Forajter, Uwolnić Pippi. Twórczość dla dzieci wobec przemian kultury, Katowice, 2013 14) V. Wróblewska, Od potworów do znaków pustych. Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci, Toruń, 2014 15) M. Wróblewski, Czytanie przyszłości. Polska fantastyka naukowa dla młodego odbiorcy, Toruń, 2008 16) M. Wójcik-Dudek, W(y)czytac Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży, , Katowice,, 2016 17) G. Lasoń-Kochańska, Gender w literaturze dla dzieci i młodzieży. Wzorce płciowe i kobiecy repertuar topiczny, Słupsk, 2012
Literatura uzupełniająca
UwagiRównolegle, podczas trwania cyklu ćwiczeń, studenci przygotowują przedstawienie w oparciu o wybrany utwór literatury dziecięcej, który prezentują dzieciom we wskazanej placówce oświatowej