Literatura epok dawnych

2021Z

Kod przedmiotu25S1O-LEDh1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Anonim Gall, "Kronika polska" (wyb.), BN, 1975 2) M. Włodarski (oprac.)., "Średniowieczna łacińska poezja w Polsce", BN, 2007 3) W. Wydra, W. Rzepka, "Chrestomatia staropolska", Wrocław, 1995 4) A. Jelicz (oprac.), "Antologia poezji polsko-łacińskiej", Szczecin, 1995 5) Biernat z Lublina, "Żywot Ezopa" (fragm. i 10 bajek), Kraków, 1997, s. 10 bajek 6) M. Rej, "Pisma wybrane" (fragm.), BN, 2006 7) J. Kochanowski, "Fraszki" (wyb.), BN, 1991 8) Ł. Górnicki, "Dworzanin polski. Wybór", BN, 2003 9) P. Skarga, "Kazania sejmowe" (2 kazania), BN, 2003 10) Sz. Szymonowic, "Sielanki", t. wybór, BN, 2000 11) T. Michałowska, "Średniowiecze" [fragmenty], Warszawa, 1997 12) A. Karpiński, "Renesans", Warszawa, 2007 13) T. Michałowska (red.), "Słownik lit. staropolskiej", Wrocław, 2002 14) S. Grzeszczuk (red.)., "Pisarze staropolscy", t. 1, Kraków, 1991, s. 548-621 15) M. Sęp Szarzyński, "Poezje", Kraków, 1997 16) J. Huizinga, "Jesień średniowiecza" [dwa szkice], Warszawa, 1974 17) J. Pelc, "Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej" , Warszawa, 2001, s. 481-524 18) J. Kochanowski, "Pieśni" (wyb.)., BN, 1986 19) J. Kochanowski, "Treny", BN, 2009 20) B. Hojdis, K. Meller, J. Kowalski, "Literatura staropolska", Poznań, 2009, s. 9-176
Literatura uzupełniająca
Uwagi