Literatura epok dawnych

2021L

Kod przedmiotu25S1O-LEDh2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Grzeszczuk ( oprac.), Antologia lit. sowizdrzalskiej, Wr. BN, 1996 2) J. Sokołowska (oprac.), "I w odmianach czasu smak jest”. Antologia, Warszawa, 1991 3) J. Ch. Pasek, Pamiętniki (fragm.), Wr. BN, 1968 4) S. Twardowski, Nadobna Paskwalina, Wr. BN, 1980 5) E. Drużbacka, Wiersze wybrane, Warszawa, 2003 6) Cz. Hernas, Literatura baroku, Warszawa, 1995 7) K. Stasiewicz, Zmysłowa i elokwentna prowincjuszka na staropolskim Parnasie, Olsztyn, 2001, s. 11-47 8) I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Wr. BN, 1953 9) I. Krasicki, Monachomachia, t. 1, Warszawa, 1954 10) T. Kostkiewiczowa , "Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło". Antologia poezji polskiego oświecenia (wybr. utwory I. Krasickiego, A. Naruszewicza, F. Karpińskiego, S. Trembeckiego), Warszawa, 1981 11) F. Zabłocki, Sarmatyzm, Kraków, 2002 12) M. Wirtemberska, Malwina, Kraków, 2002 13) T. Koskiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko, Warszawa, 1975 14) M. Klimowicz, Literatura oświecenia, Warszawa, 1988 15) J. Snopek, Oświecenie. Szkic do portretu epoki, Warszawa, 1999 16) T. Michałowska (red.), Słownik literatury staropolskiej, Wrocław, 2002 17) T. Kostkiewiczowa (red.), Słownik literatury polskiego oświecenia, Wrocław , 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi