Leksykologia i leksykografia współczesna

2021L

Kod przedmiotu25S1O-LEKSILEh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńpodstawowe zagadnienia z zakresu leksykologii oraz związane z nimi problemy współczesnego opisu słownikowego (przedmiotem opisu, zasadami poprawnego definiowania, relacjami semantycznymi między jednostkami językowymi), słowniki współczesnej polszczyzny i zasady korzystania z nich, a także wyrobienie umiejętności krytycznej oceny zawartej w nich charakterystyk
Opis wykładówIA:podstawowe zagadnienia z zakresu leksykologii oraz związane z nimi problemy współczesnego opisu słownikowego (przedmiotem opisu, zasadami poprawnego definiowania, relacjami semantycznymi między jednostkami językowymi), słowniki współczesnej polszczyzny i zasady korzystania z nich, a także wyrobienie umiejętności krytycznej oceny zawartej w nich charakterystyki
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi