Literatura powszechna

World literature

2021Z

Kod przedmiotu25S1O-LITEPh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Cytowska, H. Szelest, "Literatura grecka i rzymska w zarysie"[fragm.], Warszawa, 1981 2) Homer, "Iliada" [dowolne wydanie], Wrocław, 1986 3) L. Eustachiewicz (oprac.), "Antologia literatury powszechnej" [wybór], t. 1, Warszawa, 1973 4) (red. zbiorowa), "Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu" , Poznań-Warszawa, 1980 5) S. Stabryła, "Antologia tragedii greckiej" [wyb.], Kraków, 1975 6) K. Żaboklicki, "Historia literatury włoskiej", Warszawa, 2008 7) J. Adamski, "Modele miłości i wzory człowieczeństwa. Szkice o literaturze włoskiej", Kraków, 1972 8) J. Kott, "Szekspir współczesny", Kraków, 1990 9) W. Szekspir, "Tragedie", Warszawa, 1958 10) W. Floryan (red.), "Dzieje literatur europejskich" [fragm.], t. 1, Warszawa, 1977 11) Z. Makowiecki, "Słownik postaci literackich: literatura powszechna", Warszawa, 2004 12) Dante Alighieri, "Boska komedia. Wybór", Wrocław, 1977 13) F. Petrarca, "Sonety do Laury", Kraków, 1975 14) J. Tomkowski, "Dzieje literatury powszechnej", Warszawa, 2009, s. 9-213
Literatura uzupełniająca
Uwagi