Literatura powszechna

2022Z

Kod przedmiotu25S1O-LITEPhh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Morawski Stefan, Rozwój myśli estetycznej od Herdera do Heinego, Warszawa: PWN, 1957 2) Lukács György, Od Goethego do Balzaka. Studia z historii literatury XVIII i XIX wieku, Warszawa: PIW, 1958 3) Auerbach Erich, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, t. 1-2, Warszawa: PIW, 1968 4) Van Tieghem Philippe, Główne doktryny literackie we Francji. Od Plejady do surrealizmu, Warszawa: PIW, 1971 5) Eustachiewicz Lesław, Dramat europejski w latach 1887–1918, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993 6) Abrams Meyer Howard, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2003 7) Szturc Włodzimierz, Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX wieku, Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi