Literatura powszechna

World literature

2023Z

Kod przedmiotu25S1O-LITERPOWh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Hrabala, 1) M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu" [W stronę Swanna; Czas odnaleziony], Warszawa, 1965 2) T. Mann, "Czarodziejska góra", t. 1-2, Warszawa, 1956 3) A. Camus, "Obcy", "Dżuma", Warszawa, 1967 4) J. Joyce, "Ulisses", Warszawa, 2000 5) M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, Warszawa, 1997 6) G. Marquez, Sto lat samotności, Warszawa, 1997 7) F. Kafka, Proces, Kraków, 2003 8) H. Cortazar, Gra w klasy, Warszawa, 2001 9) G. Grass, Blaszany bębenek , Warszawa, 1983 10) A. Drawicz (red), Historia literatury rosyjskiej XX wieku, Warszawa, 2007 11) Dybeł K. i in., Historia literatury francuskiej, Warszawa, 2007 12) P. Mroczkowski, Historia literatury angielskiej: zarys, Wrocław, 1999 13) A. Skalska (red), Historia literatury amerykańskiej XX wieku, t. 1-2, Kraków, 2003 14) W. Austen, Poezje, Kraków, 1988 15) G. Apollinaire, Wybór poezji, Wrocław, 1975 16) S. Beckett, Czekając na Godota, Warszawa, 1985 17) A. Huxley, Nowy wspaniały świat, Warszawa, 2002 , Mediasat Poland, 2004, s. 156
Literatura uzupełniająca
Uwagi