Literatura romantyzmu

2022Z

Kod przedmiotu25S1O-LITROMh3
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówykłady prezentują romantyzm jako nurt ideowy i artystyczny dominujący w literaturze, sztuce i filozofii w pierwszej połowie XIX stulecia. Omawiają przełom romantyczny w Polsce, stanowisko wobec tradycji literackiej, poetykę romantyczną i gatunki tego okresu (balladę, powieść poetycką, dramat, poemat dygresyjny, gawędę szlachecką). Przybliżają romantyczną ideę natury oraz dorobek najwybitniejszych twórców, uwarunkowania filozoficzne, historyczne, kulturowe i społeczne. Charakteryzują przedstawicieli romantyzmu emigracyjnego i krajowego. Zwracają uwagę na najważniejsze motywy i symbole literatury romantyzmu (noc, śmierć, sen, woda).,ĆWICZENIA:Ćwiczenia dotyczą analizy i interpretacji wybranych tekstów literackich polskiego romantyzmu. Przybliżają najważniejsze tendencje ideowe i artystyczne epoki. Poświęcone są twórczości Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana K. Norwida. Pokazują twórców tzw. szkoły ukraińskiej w literaturze polskiego romantyzmu - Antoniego Malczewskiego i Seweryna Goszczyńskiego. Zapoznają z najważniejszymi gatunkami literackimi okresu romantyzmu.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Siwicka D., Romantyzm 1822-1863, Naukowe PWN, 1995r. 2) Bachórz J.,Kowalczykowa A. ,, "Słownik literatury polskiej XIX wieku", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991r. 3) Straszewska M. , ,Romantyzm, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969r. 4) Witkowska A.,, Literatura romantyzmu , Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986r., 5) Witkowska A.,Przybylski R., Romantyzm, Wydaw. Naukowe PWN, , 1997r. 6) Janion M., "Gorączka romantyczna", Państwowy Instytut Wydawnicz, 1975r. 7) Kowalczykowa A.,, Czym był romantyzm?, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1990r.
Literatura uzupełniająca
Uwagi