Nauki pomocnicze filologii polskiej

2021Z

Kod przedmiotu25S1O-NPFPh1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodejmuje tematykę dotyczącą podstawowych wiadomości z zakresu bibliologii, zapoznaje z typami dokumentów, edycji, publikacji i wydawnictw. Definiuje pojęcie bibliografii i jej różnych rodzajów, opisu bibliograficznego, przedstawia najważniejsze bibliografie polskie w wersji drukowanej i elektronicznej, charakteryzując ich zawartość, przyjęte reguły opisu i sposób korzystania. Informuje o najważniejszych bibliotekach naukowych, bazach online, wydawnictwach i muzeach literackich w Polsce, a także zapoznaje z sylwetkami czołowych badaczy literatury i języka.,ĆWICZENIA:Ćwiczenia przekazują treści związane ze sporządzaniem przypisów i bibliografii, wyrabiając umiejętności zastosowania reguł opisu w praktyce. Podejmują podstawowe zagadnienia związane z metodami opracowywania i edycji tekstu o charakterze naukowym, prawidłowymi sposobami wykorzystywania opracowań naukowych (ćwiczenie umiejętności cytowania i parafrazowania), zwracając uwagę na problem plagiatu. Wyrabiają praktyczne umiejętności korzystania z różnego typu bibliografii oraz baz online.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Winek, "Nauki pomocnicze literaturoznawstwa", Warszawa, 2007 2) J. Czachowska, R. Loth, "Przewodnik polonisty. Bibliografie, biblioteki, muzea literackie", Wrocław, 1989 3) K. Narojczyk, "Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych", Olsztyn, 2005 4) E. Wolański, "Edycja tekstów. Praktyczny poradnik", Warszawa, 2008, s. 167-328
Literatura uzupełniająca
Uwagi