Praktyka przedmiotowo-metodyczna

Methodological training

2023L

Kod przedmiotu25S1O-PPMh
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Janus -Sitarz A. (red.), Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności , Universitas, 2010 2) Jaworski M., Metodyka nauki o języku polskim, PWN, 1991 3) Bortnowski S., Jak uczyć poezji?, PWN, 1998 4) Kłąkówna Z. A. , Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompetencji, Kraków, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi