Podstawy pisowni polskiej

Fundamentals of Polish spelling

2021L

Kod przedmiotu25S1O-PPPOLh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi