Proseminarium

Proseminar

2022L

Kod przedmiotu25S1O-PROSEMh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńCharakterystyka i utrwalenie podstawowych zasad przygotowania tekstu naukowego. Poruszane kwestie szczegółowe merytoryczne są uzależnione od indywidualnych zainteresowań uczestników proseminarium i specjalności naukowej prowadzącego proseminarium
Opis wykładówIA:Charakterystyka i utrwalenie podstawowych zasad przygotowania tekstu naukowego. Poruszane kwestie szczegółowe merytoryczne są uzależnione od indywidualnych zainteresowań uczestników proseminarium i specjalności naukowej prowadzącego proseminarium.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, PWN, 2008 2) Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych, Oficyna Wolters Kluwer Business, 2009 3) Pinker S. , Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku, Smak Słowa, 2016
Literatura uzupełniająca
UwagiSpis literatury odnosi się do techniki pisania prac dyplomowych. Bibliografia przedmiotu zostanie dobrana i przedstawiona indywidualnie w zależności od tematyki prac i zainteresowań badawczych uczestników proseminarium oraz specjalności naukowej prowadzącego.