Poetyka z elementami teorii literatury

2022Z

Kod przedmiotu25S1O-PZETLh3
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi