Stylistyka współczesna

Contemporary Stylistics

2022L

Kod przedmiotu25S1O-STYLWSPh
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa, 2008 2) Zdunkiewicz-Jedynak D., Ćwiczenia ze stylistyki, Warszawa, 2010 3) (red.) Bańko M., Polszczyzna na co dzień, Warszawa, 2006 4) Bańkowska E., Mikołajczuk A. (red.), Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi