Teoria języka

2023Z

Kod przedmiotu25S1O-TEOJEZh5
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładównak językowy. Typy znaków. Nadawcy i odbiorcy. Jak mówić. Funkcje języka i wypowiedzi. Tekst. Delimitacja tekstu. Metatekst. Język w działaniu. Akty mowy. Stereotyp. Analiza dyskursu. Pojęcie języka. Język naturalny a sztuczny. Cechy języka naturalnego. Langue i parole, kompetencja i wykonanie. Dychotomie de Saussure'a. Znak językowy. Typy znaków. Język jako system znaków. Pochodzenie języka. Rodziny językowe. Zmiany w języku. Pismo i mowa. Rodzaje alfabetów. Język a liczby – korpusy tekstów – prawo Zipfa. Język i umysł. Język i mózg. Elementy psycholingwistyki i neurolingwistyki. Język i społeczeństwo. Polityka językowa. Zróżnicowanie języka. Języki ogólnonarodowe, języki wernakularne i wehikularne, pidżyny, lingua franca, języki środowiskowe, dialekty. Język i znaczenie: między semantyką a pragmatyką. Jak się porozumiewamy. Uniwersalizm i relatywizm językowy.,ĆWICZENIA:znak językowy. Typy znaków. Nadawcy i odbiorcy. Jak mówić. Funkcje języka i wypowiedzi. Tekst. Delimitacja tekstu. Metatekst. Język w działaniu. Akty mowy. Stereotyp. Analiza dyskursu. Pojęcie języka. Język naturalny a sztuczny. Cechy języka naturalnego. Langue i parole, kompetencja i wykonanie. Dychotomie de Saussure'a. Znak językowy. Typy znaków. Język jako system znaków. Pochodzenie języka. Rodziny językowe. Zmiany w języku. Pismo i mowa. Rodzaje alfabetów. Język a liczby – korpusy tekstów – prawo Zipfa. Język i umysł. Język i mózg. Elementy psycholingwistyki i neurolingwistyki. Język i społeczeństwo. Polityka językowa. Zróżnicowanie języka. Języki ogólnonarodowe, języki wernakularne i wehikularne, pidżyny, lingua franca, języki środowiskowe, dialekty. Język i znaczenie: między semantyką a pragmatyką. Jak się porozumiewamy. Uniwersalizm i relatywizm językowy.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Aitchison J., Ziarna mowy. Początki i rozwój języka, PIW, 2002 2) Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, PWN, 2008 3) Saussure de F. , Kurs językoznawstwa ogólnego , PWN, 2002 4) Paveau M., Sarfati G., Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa teoretyczno-porównawczego do pragmatyki, Flair, 2009 5) Żywiczyński P., Wacewicz S., Ewolucja języka. W stronę hipotez strukturalnych, PWN, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi