Wiedza o mediach

2023L

Kod przedmiotu25S1O-WIMIh2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówpodstawowe pojęcia medioznawcze i wybrane metody badań. Główne fakty z historii i podstawowe cechy: prasy, innych wydawnictw drukowanych, radia, kina, telewizji, fotografii i fonografii, Internetu.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) McQuail D., Teoria komunikowania masowego, PWN, 2008 2) Godzic W. , Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010 3) Levinson P. , Miękkie ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informatycznej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, 1999 4) Goban-Klas T., Zarys historii i rozwoju mediów, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi