Zagadnienia literatury współczesnej

Problems in Contemporary Literature

2021L

Kod przedmiotu25S1O-ZLWh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) praca zbiorowa, Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik, red. G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński, ha!art, 2015 2) Czapliński Przemysław, Powrót Centrali. Literatura wobec Nowej rzeczywistości, Literackie, 2007 3) Wójcińska Agnieszka, Reporterzy bez fikcji. Rozmowy z polskimi reporterami , Czarne, 2011 4) praca zbiorowa, Literatura polska 1989-2009. Przewodnik, red. P. Marecki, ha!art, 2010 5) praca zbiorowa, Ćwiczenia z rozpaczy. Pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku, red. J. Jarzębski, J. Momro, Universitas, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi