Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego - studia drugiego stopnia - stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filologia Polska

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi pełnić rolę animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturalnego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach doktoranckich. Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego pozwala na uzyskanie uprawnień do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w humanistyce
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Teoria kultury
3,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Warsztaty translatorskie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Elementy kultury języka polskiego
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Językoznawstwo ogólne
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodologia badań literackich
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Nurty i style literacko-artystyczne
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane zagadnienia analizy dzieła literackiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane zagadnienia gramatyki języka polskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Pedagogika (konwersatorium)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia społeczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
40
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Komparatystyka literacka
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Kreatywne pisanie
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodologia badań językoznawczych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodologia badań literackich
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
0
15
Nurty i style literacko-artystyczne
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Problemy leksykologii
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wystąpienia publiczne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Życie literackie po 1989 roku
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Dydaktyka przedmiotu
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Antropologia literatury
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Dialektologia
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Filozofia a literatura
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Historia języka polskiego
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Kreatywne pisanie
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Literatura i kultura popularna
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Pracownia magisterska
30
Wprowadzenie do semantyki
2
ZAL-O
Wykład
15
Życie literackie po 1989 roku
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Dydaktyka przedmiotu
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Egzamin
30
0
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Eseistyka literacka i filozoficzna
4,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Język wartości
1
ZAL-O
Wykład
15
Literatura i kultura popularna
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pragmatyka językoznawcza
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
9
ZAL-O
Pracownia magisterska
30
Zagadnienia językoznawstwa komputerowego
1
ZAL-O
Wykład
15
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
4,5
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0