Pedagogika (konwersatorium)

Pedagogy (conversation)

2021Z

Kod przedmiotu1400S2-PEDAGOh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, aktualne teksty publicystyczne, -, - 2) Korczak, J., Prawidła życia., -, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi