Wykład monograficzny

2021L

Kod przedmiotu1400SX-WM1h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Garwoliński T. (red.), Iubilaeum Warmiae et Bibliothecae. Wybrane zagadnienia dotyczące 55o. rocnicy przyłączenia Warmii do Polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki "Hosianum"z, wyd. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Matropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie , Olsztyn, 2016 2) Chojnacki Władysław, Szkice z dziejów kultury polskiej, Olsztyn, 1983
Literatura uzupełniająca
Uwagi