Antropologia literatury

2022Z

Kod przedmiotu25S2-ALIT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Nycz, Antropologia literatury-kulturowa teoria literatury-polityka doswiadczenia, t. nr 6, Teksty Drugie, 2007, s. s. 34-49 2) Kosowska E., Antropologia literatury Teksty, konteksty, interpretacje., Katowice, 2003 3) Łebkowska A., Między antropologią literatury a antropologia literacką., t. nr 6, "Teksty Drugie", 2007, s. s. 9-23 4) Kasperski E., Świat człowieczy. Wstęp do antropologii literatury, Pułtusk-Warszawa , 2006 5) Kosowska E., Antropologia kultury - antropologia literatury, Katowice, 2005 6) Iser W., Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi., t. nr 5, "Teksty Drugie", 2006, s. s.11-35 7) Girard R., Szekspir. Teatr zazdrości., Warszawa, 1996 8) Janion M., Rosiek S. (red.), Galernicy wrażliwości (tu: Fragmenty antropologiczne oraz Rozmowa trzecia: O Statku Szaleńców, Gdańsk, 1981 9) Ariès P., Człowiek i śmierć, Warszawa, 2011 10) Czeczot K.,Zielińskiej M.(red.), Śmierć Mickiewicza. Teksty i rozmowy w Roku Mickiewiczowskim 2005, Warszawa, 2008 11) Bieńczyk M., Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci., Gdańsk, 2001 12) Krzyżaniak B.,, Biblia i antropologia. Spotkania niedokończone, Poznań, 2004 13) Barnard A., Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa, 2006 14) Janion M., Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji., Warszawa, 2001 15) Tomaszewska D., Starańczak J.Starańczak J., 1995r., "Antropologia kulturowa. Wybór tekstów", Antropologia kulturowa. Wybór tekstów, Olsztyn, 1995 16) Goglewski G., Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa, 2003 17) Barnard A., Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa, 2006 18) Kosowska E., Antropologia literatury. Tekst,konteksty, interpretacje, Katowice, 2003 19) Krzyżaniak B., Biblia i antropologia. Spotkania niedokończone, Poznań, 2004 20) Nowicka E., Świat człowieka- świat kultury, Warszawa , 2002 21) Ślósarska J., Studia z poetyki antropologicznej, Warszawa, 2002 22) Czaplejewicz E., Potkański J., Taniec i literatura, Warszawa-Półtusk, 2002 23) Kasperski E, Świat człowieczy. Wstęp do antropologii literatury, Warszawa-Półtusk, 2006 24) Golding W, Chytrus, Poznań, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi