Dialektologia

2022Z

Kod przedmiotu25S2-DIAL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stanisław Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, PWN, 1972 2) S. Dubisz, H. Karaś, N. Kolis, Dialekty i gwary polskie, Wiedza Powszechna, 1995 3) Marian Kucała, Twoja mowa cię zdradza, TMJP, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi