Dydaktyka przedmiotu

Didactics of the item

2021L

Kod przedmiotu25S2-DYDP2h
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Janus-Sitarz A. (red.), Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, Universitas , 2004 2) Uryga Z. , Godziny polskiego, PWN, 1996 3) Janus-Sitarz A. (red.), Szkolna polonistyka zanurzona w języku, Universitas, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi