Dydaktyka przedmiotu

Didactics of the item

2022Z

Kod przedmiotu25S2-DYP3h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Janus–Sitarz A. (red.), Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole. Konstatacje, oceny, propozycje., Universitas , 2009 2) Janus–Sitarz A. (red.), W trosce o dobrą edukację, , Universitas, 2009 3) B. Myrdzik, M. Karwatowska (red.), Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji., UMCS, 2005.
Literatura uzupełniająca
Uwagi