Elementy kultury języka polskiego

2021Z

Kod przedmiotu25S2-EKJP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Markowski A., Kultura języka polskiego: teoria, zagadnienia leksyklane, PWN, 2005 2) Jadacka H. , Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia, PWN, 2005 3) wierzbicka E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Podstawy stylistyki i retoryki, PWN, 2008 4) Bralczyk J., Gruszczyński W., Kłosińska K., Wiem, co mowię, czyli o dobrej i złej polszczyźnie, Bydgoszcz-Warszawa, 2011 5) Bańko M. (red.), Polszczyzna na codzień, Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi