Eseistyka literacka i filozoficzna

Literary and Philosophical Essay Writing

2022L

Kod przedmiotu25S2-ELFh
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Bieńczyk, "Książka twarzy", Warszawa, 2001 2) M. Janion, "Bohater, spisek, śmierć, wykłady żydowskie", Warszawa, 2009 3) I. Iwasiów, "Gender dla średnio zaawansowanych" 2004, Warszawa, 2004 4) Z. Bauman, "Płynne czasy. Życie w epoce niepewności", Warszawa, 2007 5) Cz. Miłosz, "Zniewolony umysł", Kraków, 19999 6) M. Houellebecq, "Interwencje 2", Kraków, 2016 7) W. Benjamin, "Pasaże", Kraków, 2006 8) M. Cielecki, "Kręgi na wodzie", w: "Miasto wewnętrzne", Olsztyn, 2015 9) U. Eco, "Sześć przechadzek po lesie fikcji", Kraków, 2007 10) L. Kołakowski, "Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań", Kraków, 2006 11) Z. Herbert, "Barbarzyńca w ogrodzie", Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi