Filozofia a literatura

2022Z

Kod przedmiotu25S2-FIL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tomkowski Jan, Mistyka i herezja, Wydawnictwo „Paradox”, 1993 2) Jastrzębski Bartosz, Poezja przeciw filozofii. Idea wyobraźni i krytyka rozumu w poezji filozoficznej Williama Blake’a, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006 3) Cieśla-Korytowska Maria, Romantyczna poezja mistyczna. Ballanche, Novalis, Słowacki, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1989 4) Tomkowski Jan, Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984 5) Kleiner Juliusz, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 4, Wydawnictwo Literackie, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi