Historia języka polskiego

2022Z

Kod przedmiotu25S2-HJPhh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Walczak B., Zarys dziejów języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999 2) Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego , PWN, 2002 3) Wydra W., Rzepka W., Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Ossolineum, 2000 4) Dunaj B., Rak M. (red.), Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, Księgarnia Akademicka, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi