Językoznawstwo ogólne

2021Z

Kod przedmiotu25S2-JEZOGhh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Austin J. L., Performatywy i konstatacje, [w:] Brytyjska filozofia analityczna, red. M. Hempoliński, Warszawa, 1974, s. 235-244 2) Bednarek A., Grochowski M., Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń, 1997, s. fragmenty 3) Bogusławski A., O interpretacji zdań z wyrażeniami okazjonalnymi, Przegląd Humanistyczny, t. z. 2, Warszawa, 1977, s. 39-56 4) Grice H. P. , Logika i konwersacja, Przegląd Humanistyczny, t. z. 6, Warszawa, 1977, s. 85-99 5) Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa, 2001, s. 110-120 6) Grzegorczykowa R. , Wstęp do językoznawstwa, Warszawa, 2010, s. 12-33 7) Keenan E. L., Dwa typy presupozycji w języku naturalnym, Przegląd Humanistyczny, t. z. 1, Warszawa, 1989, s. 141-149 8) Lyons J., Wstęp do językoznawstwa, Warszawa, 1975, s. 9-31 9) Zdunkiewicz D., Akty mowy, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, red. J. Bartmiński, t. 2, Wrocław, 1993, s. 259-270
Literatura uzupełniająca
Uwagi