Język wartości

The language of value

2022L

Kod przedmiotu25S2-JWARTh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Puzynina J, Język wartości, Warszawa, 1992 2) Krzeszowski T.P., Podstawy semantyki aksjologicznej , Toruń, 199 3) Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata , Lublin, 2007 4) Bartmiński J., Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin, 2007 5) Puzynina J., Słowo – wartość – kultura, Lublin, 1997 6) Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi