Komparatystyka literacka

2021L

Kod przedmiotu25S2-KLIhh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Delumeau J., "Historia raju. Ogród rozkoszy, wyd.Warszawa, 1996r., 2) Kafka F., Wyrok, Ameryka, Zamek, wyd.Warszawa, 1993r., 3) Dostojewski F., Wspomnienia z domu umarłych, wyd.Warszawa, 1995r., 4) Głowiński M., Mity przebrane, wyd.Kraków, 1990r., 5) Bilczewski T, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badaniaporównawcze wobec translatologii , wyd.Kraków , 2010r., 6) red. E. Kasperski, E. Szczęsna, Komparatystyka dzisiaj: Problemy teoretyczne, t. 1, wyd.Kraków , 2010r., 7) red. E. Kasperski, E. Szczęsna, Komparatystyka dzisiaj: Interpretacje, t. 2, wyd.Kraków , 2011r., 8) Markiewicz H., Przekroje i zbliżenia, dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, wyd.Warszawa , 1976r.
Literatura uzupełniająca
Uwagi