Metodologia badań językoznawczych

2021L

Kod przedmiotu25S2-MBJ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) I. Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków, 1998 2) F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, tł. E. Kasprzyk, PWN, Warszawa, 1991, s. 33-50 3) F. de Saussure, Szkice z językoznawstwa ogólnego, tł. M. Danielewiczowa (Przedmowa i wybrane fragmenty), Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Dialog", 2004 4) N. Chomsky, Preliminaria metodologiczne, /w:/ Lingwistyka a filozofia, red. B. Stanosz, Warszawa, 1971, s. 183-204 5) K. Polański, red., Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich (wybrane hasła), Wrocław-Kraków, 1990, s. 6) E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, rozdz. 1, 2, 4, Kraków, 1995 7) H. Kurkowska, A. Weinsberg (red.), Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, PWN, Warszawa, 1979
Literatura uzupełniająca
Uwagi