Metodologia badań literackich

2021L

Kod przedmiotu25S2-MBLhh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Barthes R., "Śmierć autora", t. nr 1/2, „Teksty Drugie”, 1999, s. 247-251 2) Burzyńska A., Markowski M.P., "Teorie literatury XX wieku. Podręcznik", Kraków, 2006 3) Culler J., "Teoria literatury", Warszawa , 1998 4) Czapliński P., "Literatura i życie. Perspektywy biopoetyki" ", w: "Teoria, literatura, życie", red. A. Legeżyńska, R. Nycz", Warszawa, 2012, s. 63–93 5) Dybel P., "Oblicza hermeneutyki" (wstęp i dowolnie wybrany rozdział), Kraków, 2012 6) M. Markowski M.P, Nycz R. (red.), "Kulturowa teoria literatury: główne pojęcia i problemy", Kraków, 2006 7) Mitosek Z., "Teorie badań literackich", Warszawa, 2004 8) Skwarczyńska S., "Kierunki w badaniach literackich. Od romantyzmu do połowy XX w.", Warszawa, 1984 9) Eichenbaum B., "Jak jest zrobiony »Płaszcz« Gogola", w: "Sztuka interpretacji",, t. 1, Wrocław, 1971, s. 513– 528 10) Greenblatt S., "W stronę poetyki kulturowej", w tegoż: "Poetyka kulturowa", Kraków, 2006, s. 39-63 11) Heise U. K., "Zwrot postludzki. Nowa narracja o gatunkach we współczesnej literaturze", w: "Teoria, literatura, życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej". (Red.) Legżyńska A. ,Nycz R., Warszawa, 2012 12) Burzyńska A., Markowski M.P., "Teorie literatury XX wieku : antologia", Kraków, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi