Nurty i style literacko-artystyczne

Literary and artistic trends and styles

2021L

Kod przedmiotu25S2-NSLAh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Podraza-Kwiatkowska, "Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski", Kraków, 2001 2) B. Andrzejewski (red.), "Symbol a rzeczywistość", Poznań, 1996 3) C. Pagllia, "Seksualne persony: sztuka i dekadencja od Neferetiti do Emily Dickinson", Poznań, 2006 4) T. Walas, "Ku otchłani: dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905", Kraków, 1986 5) A. Hauser, "Społeczna historia sztuki i literatury", t. 1-2, Warszawa, 1974 6) M. Popiel, "Oblicza wzniosłości: estetyka powieści młodopolskiej", Kraków, 2003 7) J. Kornhauser, "Całkowita rewolucja: status przedmiotów w poezji surrealizmu", Kraków, 2015 8) M. Cywińska, "Manufaktura snów: rozważania o polskiej poezji nadrealistycznej", Warszawa, 2007 9) M. Brzóstowicz-Klajn, "Tomasz Morus w mundurku pioniera, czyli utopia i utopijność w polskim socrealizmie", Poznań, 2012 10) J. Sławiński , "Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej", Wrocław, 1965 11) E. Kuźma, "Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce", Wrocław, 1976 12) S. Jaworski, "Między awangardą a nadrealizmem", Kraków, 1976
Literatura uzupełniająca
Uwagi