Pragmatyka językoznawcza

2022L

Kod przedmiotu25S2-PJEZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Levinson S., Pragmatyka, PWN, 2010 2) Sperber D., Wilson D., Relewancja. Komunikacja i poznanie, Tertium , 2012 3) Austin J.L., Mówienie i poznawanie, PWN , 1993 , s. 551-572 4) Grice H.P., Logika a konwersacja, t. 6, „Przegląd Humanistyczny” , 1977, s. 85-99
Literatura uzupełniająca
Uwagi