Problemy leksykologii

Lexicology problems

2021L

Kod przedmiotu25S2-PLEKh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bednarek A., Grochowski M., Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń, 1997, s. fragmenty 2) Bogusławski A., O zasadach rejestracji jednostek języka, Poradnik Językowy, t. 8, Warszawa, 1976, s. 356-364 3) Bogusławski A., Wawrzyńczyk J., Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa, Warszawa, 1993, s. 7-36 4) Danielewiczowa M., Wieloznaczność - skaza na języku czy na jego opisie?, t. Różne form, Warszawa, 2011, s. 37-47 5) Grochowski M., Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń, 1982, s. fragmenty 6) Apresjan Ju. D, Synonimy leksykalne, [w:] Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Wrocław, 2000, s. 205-228
Literatura uzupełniająca
Uwagi