Praktyka przedmiotowo-metodyczna

2022L

Kod przedmiotu25S2-PPM4h
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Huget P., Od dzieciństwa do młodości. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, Uniwersitas, 2007 2) Morawska I., i inni, Przez praktykę do praktyki. , UMCS, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi