Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

2021L

Kod przedmiotu25S2-SMPDh2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) , Literatura przedmiotu podana przez promotora pracy, odpowiadająca wybranemu tematowi z dziedziny literaturoznawstwa lub językoznawstwa., t. , , , s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi