Technologie informacyjne w humanistyce

Information technology in humanities

2021Z

Kod przedmiotu25S2-TECHINFh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Adam Wolański, Edycja tekstu. Praktyczny poradnik, PWN, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi