Teoria kultury

Cultural theory

2021Z

Kod przedmiotu25S2-TEORIAKUL2h
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Kraków, Zys i S-ka, 1998 2) A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, PWN, 2010 3) G. Buczyńska-Garewicz, Metafizyczne rozważania o czasie, Universitas, 2003 4) G. Godlewski, L. Kolankiewicz A. Mencwel, P. Rodak , Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005 5) M. Golka, Socjologia kultury, Scholar, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi