Wprowadzenie do semantyki

Introduction to Semantics

2022Z

Kod przedmiotu25S2-WDSh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Apresjan Ju. D., Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Wrocław, 2000, s. fragmenty 2) Bednarek A., Grochowski M., Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń, 1997, s. fragmenty 3) Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa, 2001, s. fragmenty 4) Lyons J., Semantyka, t. 1, Warszawa, 1984, s. fragmenty
Literatura uzupełniająca
Uwagi