Wystąpienia publiczne

2021L

Kod przedmiotu25S2-WPUB
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Załazińska A., Rusinek M., Retoryka codzienna. Poradnik nie tylko językowy, Czarna Owca, 2010, s. 22-89 2) Turk C., Sztuka przemawiania, Uwr, 2003, s. 28-186 3) red. P. Nowak, O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej, EFS, brw, s. 9-81
Literatura uzupełniająca
Uwagi