Warsztaty translatorskie

Translation workshop

2021Z

Kod przedmiotu25S2-WTRANSh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) St. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu,, Kraków;, 1992 2) A. Legeżyńska, Tłumacz i jego kompetencje autorskie,, Warszawa , 1986
Literatura uzupełniająca
Uwagi