Życie literackie po 1989 roku

Literary life after 1989

2021L

Kod przedmiotu25S2-ZLIT2h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) P. Czapliński, "Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996" , Kraków, 1999 2) D. Nowacki,, Zawód czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90, Kraków, 1999 3) K. Maliszewski, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji", Bydgoszcz, 1999 4) P. Śliwiński, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Kraków, 2002 5) P. Czapliński, P. Śliwiński,, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji , Kraków, 1999 6) J.J. Klejnocki, K. Varga, Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 , Warszawa, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi