Życie literackie po 1989 roku

2022Z

Kod przedmiotu25S2-ZLIT3h
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) oprac. P. Marecki, I. Stokfiszewski, M. Witkowski, Tekstylia, o "rocznikach siedemdziesiątych", , Kraków, 2002 2) Z. Chojnowski, Zmartwychwstały kraj mowy. Literatura Warmii i Mazur lat dziewięćdziesiątych, Olsztyn, 2002 3) B. Warkocki, Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Warszawa, 2007 4) I. Stokfiszewsk, Zwrot polityczny, Gdańsk, 2009 5) W. Śmieja,, Literatura której nie ma. Szkice o polskiej literaturze homoseksualnej , Warszawa, 2009 6) K. Tomasik, Homobiografie, Warszawa, 2008 7) M. Czubaj, Etnolog w Mieście Grzechu, Warszawa, 2010 8) red. P. Marecki, Kultura niezależna w Polsce 18989-2009, Ha!art, 2010 9) red.P. Marecki, A.Pilarska, K. Puto, Literatura i kino. Polska po 1898 roku, Ha!art, 2013 10) U. Pawlicka, (Polska) Poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Ha!art, 2012 11) M.Pisarski, XANADU. Hipertekstowe przemiany prozy, Ha!art, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi