Nauczanie języka polskiego - studia drugiego stopnia - stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w naukach humanistycznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztat językowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Teoria kultury
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Warsztat badacza literatury
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
III - Kierunkowe
Elementy kultury języka polskiego
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Językoznawstwo ogólne
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodologia badań literackich I
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Nurty i style literacko-artystyczne I
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane zagadnienia analizy dzieła literackiego
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane zagadnienia gramatyki języka polskiego
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Pedagogika (konwersatorium)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia społeczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Praktyka
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
1,5
ZAL-O
Praktyki
40
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru I
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Warsztat badacza języka
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
III - Kierunkowe
Komparatystyka literacka
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Kreatywne pisanie I
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodologia badań językoznawczych
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodologia badań literackich II
2
EGZ
Ćwiczenia
15
Nurty i style literacko-artystyczne II
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Ortografia i interpunkcja (poziom zaawansowany)
1,7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Problemy leksykologii
1,3
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przedmiot do wyboru II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny I
2
ZAL-O
Wykład
30
Życie literackie po 1989 roku I
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka przedmiotu I
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Zagadnienia współczesnej humanistyki
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Antropologia literatury
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Dialektologia
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Filozofia a literatura
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Historia języka polskiego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Kreatywne pisanie II
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Literatura i kultura popularna I
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Publikacja tekstów w Internecie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wprowadzenie do semantyki
1,5
ZAL-O
Wykład
15
Życie literackie po 1989 roku II
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka przedmiotu II
3
EGZ
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru III
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Eseistyka literacka i filozoficzna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Język wartości
1,5
ZAL-O
Wykład
15
Literatura i kultura popularna II
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pragmatyka językoznawcza
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru IV
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny II
2
ZAL-O
Wykład
30
Wystąpienia publiczne
0
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Zagadnienia językoznawstwa komputerowego
1,5
ZAL-O
Wykład
15
V - Praktyka
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
4,5
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
28,5