Historia - studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Historia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, w organizacjach administracji samorządowej, państwowej i organizacjach pozarządowych, a także – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – w szkolnictwie. Ukończenie studiów daje możliwości zatrudnienia wszędzie tam, gdzie wymagana jest od pracownika sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, przekonywania, negocjowania, itp. Absolwent może również podejmować samodzielną działalność gospodarczą i prowadzić ją w wybranej przez siebie dziedzinie.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Historia filozofii
3
EGZ
Wykład
30
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Język łaciński (łacina klasyczna)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Vademecum studiów historycznych
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Historia starożytna
5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Prahistoria ziem polskich
2,5
EGZ
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Antropologia dziejów kultury europejskiej
4
Sztuka mówienia i wystąpień publicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Język łaciński (łacina klasyczna)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Historia starożytna
5,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Historia średniowieczna Polski
5,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Historia średniowieczna powszechna
5,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
V - Specjalizacyjne
Historia elit
3,5
Konwersatorium fakultatywne z historii średniowiecznej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Język łaciński (łacina średniowieczna)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Nauki pomocnicze historii
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Historia nowożytna Polski (do końca XVIII w.)
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Historia nowożytna powszechna (do końca XVIII w.)
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
V - Specjalizacyjne
Dzieje wspólnot religijnych w Europie
3
Historia wykluczonych
2,5
Mniejszości narodowe w Europie
2,5
Proseminarium
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Nauki pomocnicze historii
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Historia nowoczesna Polski (XIX w. do 1918 r.)
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Historia nowoczesna powszechna (XIX w. do 1918 r.)
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
V - Specjalizacyjne
Dziedzictwo kulturowe wybranego regionu
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Historia wybranych państw
3,5
Proseminarium
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykłady specjalizacyjne do wyboru
2
Wykłady specjalizacyjne do wyboru
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Podstawy komunikacji społecznej
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Historia Polski XX wieku
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Historia powszechna XX wieku
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
V - Specjalizacyjne
Historia wybranych państw
4
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykłady i ćwiczenia specjalizacyjne do wyboru
5
Wykłady i ćwiczenia specjalizacyjne do wyboru
5
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Historia kultury
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Problemy współczesnego świata
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Konwersatorium fakultatywne z historii najnowszej
3
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykłady specjalizacyjne do wyboru
3
Wykłady specjalizacyjne do wyboru
3
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0